1 users liked this, Sign In to like this
0
Sign In to save it to your Collection
0
Sign In to leave comment
23
Views

people image

2016-07-18T13:29:05.130Z
हिजो घरदेशमा धेरैले परदेशीको नामको मेहन्दीले आफ्नो हात रंगाए । एक दिन भएर होला सबैले बुत्तेदार बनाए । परदेशीले घरदेशीको नाममा मेहन्दी बिना नै सधै आफ्नो हात रंगाउँछन् । एक दिन भए पक्कै उता जस्तै बुत्तेदार बनाउथे सधै हतार हतारमा कता के मिल्दैन कता के अन्तमा कालो भने अबस्य नै बनाउँछन् ।

Download The Free App

Download PicsArt app for free

Share