0 users liked this, Sign In to like this
0
Sign In to save it to your Collection
0
Sign In to leave comments
15
Total views

people image

2016-07-18T16:05:01.126Z
คนนึงยังจดจำได้ทุกเรื่องราว เดินผ่านตรงนั้น หรือตรงไหน ก็มีแต่ภาพวันก่อนๆ แว็บเข้ามา พร้อมกับคำถามที่ว่า .. " เธอจะเป็นเหมือนกันมั้ย ? " จะเผลอยิ้ม ในมุมที่เราเคยทำเรื่องบ้าๆด้วยกัน รึเปล่า จะสงสัย ในคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ รึเปล่า จะอยากย้อนเวลากลับไปมั้ย จะคิดถึงกันมั้ย ,, เราเองก็ยังอยากรู้ ~

Download The Free App

Download PicsArt app for free

Share