0 users liked this, Sign In to like this
0
Sign In to save it to your Collection
0
Sign In to leave comments
57
Total views

religion image

2016-08-17T02:20:26.696Z
सन आयलाय गो आयलाय गो नारळी 🌰पुनवेचा😊 मनी आनंद ☺मावना कोळ्याचे🚣🏽 दुनयेचा अरे बेगीन बेगीन 🚶🏼चला🏊 किनारी 🚣जाऊ देवाच्या पुंजेला🙏 हात जोडूनी 🙏🏻नारळ🌰 सोन्याचा सोडूया दर्याला🌊 🙏🏻सर्व कोळी-आगरी बांधवांना नारळी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा 🙏🏻

Download The Free App

Download PicsArt app for free

Share