37 users liked this, Sign In to like this
0
Sign In to save it to your Collection
0
Sign In to leave comment
61.4k
Views

8years image

2016-11-17T19:39:11.256Z
Tôi lại bỗng như nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi và tôi đã toe răng quay đầu lại cười. Giống như chỉ vừa mới tan học, còn tôi thì chỉ mới đứng trước cổng trường chờ cậu 5 phút thôi. #8years #inlove #myveryfirstlove :)

Download The Free App

Download PicsArt app for free

Share