0 0 26

DELAM PORE061's image

2016-12-02T09:38:09.515Z
گل را به عزیزان میدهند و محبت را به مهربانان کدام لایق تو باشد که هم عزیزی و هم مهربان هر جای دنیا می خواهی باش من احساسم را با همین دست نوشته ها به قلبت می رسانم

Download The Free App

Download PicsArt app for free

Share