0 users liked this, Sign In to like this
0
Sign In to save it to your Collection
0
Sign In to leave comment
1
Views

nôi image

2017-07-31T09:07:10.172Z
#Nôi đau rồi cũng sẽ qua thôi nếu tôi biết cố gắng tự bỏ thứ gì đó không thuộc về mình thì nó sẽ tan biến đi nỗi đau con tôi cố mà níu kẹo lại thì cũng dày võ bàn thân đau đớn và nước mắt rơi đông lại trên mặt mình thôi

Download The Free App

Download PicsArt app for free

Share