0 users liked this, Sign In to like this
0
Sign In to save it to your Collection
1
Sign In to leave comment
10
Views

santospatangwa's gif

2017-07-31T19:52:20.246Z
#freetoedit<br>तिमिनै त हो नि मलाई धेरै माया गर्ने तिम्रो मायामा पागल हुने मै त हो नि .....अभिको माया पनि सधै kabu लाई मात्र छ नि तर किन म् न दुख्छ घरी ghari...<br>#remixit
Kamal Sahu
2017-08-21T15:47:44.064Z
[img]https://cdn131.picsart.com/240983659045201.jpg[/img]

Download The Free App

Download PicsArt app for free

Share