7
Sign In to save it to your Collection
0
Sign In to leave comment
0
Views
6,824

trnthungn99's image

2019-08-04T17:21:15.325Z
Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa , tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu , anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa . Đèn đường hắt hiu góc phố mình em , buồn ơi cói sao vây quanh lòng em , chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại chỉ hôm nay thôi ... Hôm nay tôi buồn