52
Sign In to save it to your Collection
4
Views
1,084

dahyun kimdahyun purple planets Image by •°♡~яαє~♡°•

2020-04-01T00:40:35.662Z
|| Ťhåñķ ýøū føř ćhėčķıñģ øùť @-_kpoptrashstan_- ! ||


🌊☁️|| Åbøūť Ťhė Ėđıť ||☁️🌊

( 👤 )- Kim Dahyun


( ⏱ )- 2hrs and 8mins


( 🤳 )- IbisPaintX and Picsart


( 🖌 )- Manipulation Edit


🌊☁️|| Båčķğřøůñđ İñfø || ☁️🌊

( 🎶 )- None


( 📆 )- March 31th 2020


( 📱 )- Samsung Galaxy Tab E


( 💬 )- Planet theme! I tried, please dont hate this edit!


( 👥 )- Twice


( 📈 )- 1,428


( 🗒 )- I really love this edit, it has my fave color on it!!

🌊☁️|| Øťhėř İñfø ||☁️🌊

( 🌎 )- Canada


( 🤔 )- 9.2/10

🚫📵 DO NOT REMIX OR EDIT 📵🚫

🌊☁️|| Ťåğš ||☁️🌊 #twice #dahyun #kimdahyun #purple #planets #kpop #kpopedit #manipulation #edit #blue #korean #aesthetic #ibispaintx #picsart #neon #shine #triangles #freetoedit
#remixit
freetoedit
freetoedit
freetoedit
freetoedit