148
Sign In to save it to your Collection
22
Views
1,048

jungkook Image by ʰᵃᵖᵖʸ ᶜʰᵃⁿᵍᵇⁱⁿ ᵈᵃʸʸ 🥺💙

2020-06-03T10:45:18.461Z
♡˗ˏ✎*ೃ˚🍒:;
↳ ❝ ᵒᵖᵉⁿ ᵖʷᵉᵃˢᵉᵘ ¡! ❞


₍ ⌨ ᶻᶻᶻ ᵃⁿᵈᵉ ⁱˢ ᵗʸᵖⁱⁿᵍ ... ₎
˚ ༘♡ ·˚꒰ 𝔴𝔢𝔩𝔠𝔬𝔪𝔢 𝔱𝔬 𝔪𝔶 𝔟𝔩𝔬𝔤 ꒱ ₊˚ˑ༄


ʜᴇᴡᴏᴏᴏ~ ʜᴇʀᴇ ɪs ᴛʜᴇ ғɪʀsᴛ ᴇᴅɪᴛ ғᴏʀ @jungkook_myboy !!! ɪ ʜᴏᴘᴇ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ ɪᴛ, ᴀɴᴅ ɪғ ʏᴏᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ, ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ sᴏ ɪ ᴄᴀɴ ʀᴇᴅᴏ ɪᴛ ᴜᴡᴜ 💜🥺


- ,, 🍮 ℑ𝔡𝔬𝔩 - 𝔍𝔲𝔫𝔤𝔨𝔬𝔬𝔨 𝔣𝔯𝔬𝔪 𝔅𝔗𝔖 ⌇·˚ ༘


🖇·˚ ༘ ┊͙𝔖𝔥𝔬𝔲𝔱𝔬𝔲𝔱 - @yoongles_hobi !  ˊˎ


» 𝔐𝔶 𝔱𝔦𝔪𝔢 𝔟𝔶 𝔍𝔲𝔫𝔤𝔨𝔬𝔬𝔨 «
0:00 ─〇───── 0:00
⇄   ◃◃   ⅠⅠ   ▹▹   ↻


🗒 ❛ 𝔗𝔞𝔤𝔩𝔦𝔰𝔱 ༉‧₊˚✧ @bts_xd_ @koreanime_uwu @jungkook_myboy @manipulationedits @armyfromuniverse @laynaxkpop @chiaragargiulo20 @seeyouagain_oop @taes_shoes @dcredevl @l_jk @shxnykthh ( My winter bear 🥺🖤 ) @min-shine @yasmin-army94 @-jeekies @emokook97 @fabia_khaleq @-clxudy_bqngtan- @yeon_junie @myikooky @cherry-luver @shyyoongi @_jisunshine_ @namjoons_height @_http_hoejinnie @bts_studiio


⌨ ᶻᶻᶻ ᵃⁿᵈᵉ ⁱˢ ˢⁱᵍⁿⁱⁿᵍ ᵒᵘᵗ ...
#bts #jungkook #freetoedit
#remixit
freetoedit
freetoedit
freetoedit
freetoedit
freetoedit