0
Sign In to save it to your Collection
1
Views
0

ฝึกต่อไปจนกว่าจะถ่ายสวย Image by สุวัฒน์ ฉัตรสง่า

2020-08-27T23:44:41.097Z
"กระรอกน้อยเฝ้ารอ ขอกล่าวคำสวัสดี"
อรุณสวัสดิ์เช้าวันศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครับ

บันทึก "กระรอกน้อย ณ สนามหลวง"
โดย"PANASONIC LUMIX" GF.๙ ผ่านเลนส์ "LEICA" ๑๒-๖๐

#ฝึกต่อไปจนกว่าจะถ่ายสวย
#ภาพเล่าเรื่องโดยสุวัฒน์ฉัตรสง่า
#panasonicgf9