41
Sign In to save it to your Collection
3
Views
202

ℕ𝕖𝕨 Image by ~ᴛᴇᴀᴍᴡᴏʀᴋ ᴍᴀᴋᴇs ᴛʜᴇ ᴅʀᴀᴍ ᴡᴏʀᴋ ! ~

2020-09-03T16:29:27.968Z
ℕ𝕖𝕨 𝕡𝕠𝕤𝕥
•
•
Loading•••
•
•
❤︎𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙢𝙮 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩 ❤︎
•
•
•
꧁Informations꧂

𝑬𝒅𝒊𝒕:Jɪᴋᴏᴏᴋ
𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑 :BTS
𝑻𝒊𝒎𝒆: /
•
•
•
➪ 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐟𝐨
Dᴀᴛᴇ: 3.sᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ.2020
Tɪᴍᴇ:6:28ᴘᴍ
Fᴏʟʟᴏᴡᴇʀ: 2.236
Bᴀᴛᴛᴇʀʏ: 36%
•
•
------------------------------
ᵃʷʷ ⁱ ʳⁱˡˡʸ ˡᵒᵛᵉ ʲⁱᵏᵒᵒᵏ ♡︎ⁱⁿ 2ᵈᵃʸˢ ⁱ ᵗʰⁱⁿᵏ ᵘ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵖᵒˢᵗ ᵃ ᵍⁱᶠ ᵃⁿᵈ ⁱ ʰᵒᵖᵉ ʸᵒᵘ ˡⁱᵏᵉ ⁱᵗ ᵗʰᵃᵗ ⁱ'ᵐ ᵇᵃᶜᵏ 𓆉︎
```````````````````````````````````````````````````````````````
•
•
𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝗶𝗳𝘂𝗹 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲🥀 @mini_moonchild @utopia_kook19 @armys12345 @2020taekook @chimmy_bts
•
•
𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐬☆
•
•
• @babymochiedits @bangtan_cafe- @chimmy_kokori @jungkookfucks @jungkook-bts-vkook @v__kook @vante_taetae @armyblik @rmwifeu_edits @suga_is_my_life @yeontantaee @bts_agust_d_suga_yn @bts_edits159 @mariafaisal454 @chaeyoung-001 @sammind-8 @rose-jin059 @batan_bts @soft_aesthetic_queen
•
•
❥︎Iᖴ YOᑌ ᗯᗩᑎT TᕼᗩT I Tᗩᘜ YOᑌ ᒪᗴT ᗰᗴ KOᑎK IT Iᑎ Tᕼᗴ ᑕOᗰᗰᗴᑎTՏ
•
•
𝗛𝗮𝘃𝗲 𝗮 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘁𝗶𝗳𝘂𝗹 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁/𝗱𝗮𝘆/𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 ❣︎