4
Sign In to save it to your Collection
1
Views
111

Remaking Presets! Pt 1! . Image by _ _ _ f l i i

2021-04-09T12:35:26.470Z
Remaking Presets! Pt 1!. ☪︎* ☁︎. . * ✰ .· ☁︎ . *  ✯☽ .  ✧ . *
𝔼𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕕𝕖𝕤𝕔
. ☪︎* ☁︎. . * ✰ .· ☁︎ . *  ✯☽ .  ✧ . *
♙ ♖ ♔♕♖. ♗
♙♘. ♞♙. ♗. ♙
♘♜. ♟♝. ♙
♙ ♙♙♟. ♞
♟. ♝ ♟♟. ♟
♚.♟♟ ♛♟♙••
•••
••

••
•••
••


••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••
••
••
•••
••


••
•••
••


|ⓣⓘⓜⓔ ⓣⓐⓚⓔⓝ: ------
|ⓢⓣⓨⓛⓔ: Kyoot
|ⓦⓗⓨ: For fun
|ⓝⓐⓜⓔ: Remaking Ocs pt 1
|ⓐⓟⓟⓢ ⓤⓢⓔⓓ: Gachaclub, PicsArt.
|ⓒⓗⓐⓡⓐⓒⓣⓔⓡ ⓤⓢⓔⓓ: Yochi
|ⓕⓞⓡ: You 👉👈
|ⓕⓡⓞⓜ: Me 😌


|ⓔⓧⓣⓡⓐ:


ʟєѧνıňɢ ѧʟяєѧԀʏ?
ѧʟяıɢһţ! sєє ʏou sooň! яєposţs ѧňԀ ʟıҡєs ѧяє ѧppяєċıѧţєԀ! ✨

💌✨☁☁💕💞💕☁☁✨💌

Comment {🍼 @//Your username to join the taglist}

Comment {💌 to be removed from the tag list}

Comment {💢💣 To be muted from the tag list}

Comment {⚡ if you changed usernames. Then comment your old and new user!}taɢ ʟɨst:@ ċօʍʍɛռt ʏօʊʀ ʊsɛʀ ռaʍɛ tօ ʝօɨռ!


ɦasɦtaɢs: #presets #gacha #hashtag #hola #gachaclubedit #gachaclub #gachacluboc #gachaart #art #ibispaintx #yasss #stopmamingmedohashtags #hashtagsdontmakepostseasiertodiscover
♙ ♖ ♔♕♖. ♗
♙♘. ♞♙. ♗. ♙
♘♜. ♟♝. ♙
♙ ♙♙♟. ♞
♟. ♝ ♟♟. ♟
♚.♟♟ ♛♟♙••
•••
••

••
•••
••

ϾŁФSΞÐ ÐΞSК