Edit This ImageAdd TextRemove BackgroundAdd StickerAdd Color ExposureAdd Effects
10
Sign In to save it to your Collection
0
Views
100

complexanime complex Image by ✩ ✼ sωɛɛtiɛ 。゚・☄° 。

2021-04-15T19:16:42.363Z
밤이 짙을 때 ༉‧₊˚ˎˊ˗

« [ @ _𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕_𝒉𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒚_'𝒔 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆 𝒔𝒉𝒐𝒑  ] »
︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽︽
❀; ༉‧₊˚╰─►𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕𝒊𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒖 ミ💈๑ˎˊ-
  
│││  

│││

│││   

│││

│││  

││✧  

│✧   

✧ 
ଽ `⸼ ⤹ 𝚂𝚃𝙰𝚁𝚃𝙴𝚁 ⌢ : ♡
💬 ᴘᴇʀꜱᴏɴ: Kaz Kaan
👻 ᴛᴇxᴛ: Why are you born
👾 ꜰᴀɴᴅᴏᴍ: Neo Yokio
🙊 ᴛʏᴘᴇ: Complex

ଽ `⸼ ⤹ 𝙳𝚁𝙸𝙽𝙺𝚂 ⌢ : ♡
🤖 ʀᴀᴛɪɴɢ: 6/10
👽 ᴅᴀᴛᴇ: April 15ᵗʰ
🦄 ᴛɪᴍᴇ: 5:35 pm
🍭 ᴛɪᴍᴇ ᴛᴀᴋᴇɴ: Three days or more

ଽ `⸼ ⤹ 𝚂𝙽𝙰𝙲𝙺𝚂 ⌢ : ♡
🌱 ꜰᴏʟʟᴏᴡᴇʀꜱ: 136 uwu
💥 ᴀᴘᴘꜱ ᴜꜱᴇᴅ: Line camera, pa, polarr, pinterest, phonto
🔮 ᴄᴏʟʟᴀʙ: n/a
👑 ꜱᴏɴɢ: Overdrive- Conan Gray

ଽ `⸼ ⤹ 𝙳𝙴𝚂𝚂𝙴𝚁𝚃𝚂 ⌢ : ♡
🍥 ᴍᴏᴏᴅ: Happy
🍧 ɪɴꜱᴘᴏ: @mqrspcg_
💌 ᴄʀᴇᴅɪᴛꜱ: stickers owners and me
🍡 ᴄʀᴇᴅɪᴛꜱ ꜰɪʟᴛᴇʀ: i don't know

ଽ `⸼ ⤹ 𝙱𝙸𝙻𝙻 ⌢ : ♡
💬. - ̗̀↳ 🖇(◟𝐧𝐨𝐭𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫  ✧, ❀ . ´ °

❝ Hi ❞

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚:✧*⋆.*:・゚✧.: ⋆*・゚: .⋆ ☾

ଽ `⸼ ⤹ 𝙴𝚇𝚃𝚁𝙰 ⌢ : ♡ #freetoedit #complexanime #complex #neoyokio #kazkaan #neoyokiokazkaan #complexpink
#remixit
freetoedit
freetoedit
freetoedit
freetoedit