13
Sign In to save it to your Collection
3
Views
142

question blog ♡︎☁︎︎ Image by used to be -phroggie

2021-06-16T19:49:00.085Z
♡︎☁︎︎ 𝘄𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗨.𝗔. 𝗵𝗶𝗴𝗵! ☁︎︎♡︎

your class (𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒): question
teacher (𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒𝑛):
classmates (𝑎𝑝𝑝𝑠 𝑢𝑠𝑒𝑑): gacha club
————————————-
TAGLIST:

𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀 𝟭-𝗔:
(✨) - Yuga Aoyama:
(👽) - Mina Ashido: @cupid1ty (🐸) - Tsuyu Asui:
(🏃🏻) - Tenya Ida:
(💗) - Ochaco Uraraka: @-bunny-hat- (🧡) - Mashirao Ojiro:
(⚡️) - Denki Kamanari:
(🪨) - Eijiro Kirishima:
(🦢) - Koji Koda:
(🎂) - Ridiko Sato:
(🐙) - Mezo Shoji:
(🎵) - Kyoka Jiro:
(📼) - Hanta Sero:
(🦅) - Fumikage Tokoyami:
(❄️🔥) - Shoto Todoroki: @xsimplyangelic
(✌️) - Toru Hagakure:
(💥) - Katsuki Bakugo:
(🥦) - Izuku Midoriya:
(🍇) - Minoru Mineta:
(📚) - Momo Yaoyorozu:
—————————————-
𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀 𝟭-𝗕 (only doing some)
(👊) - Itsuka Kendo:
(🍄) - Kinoko Komori:
(🌿) - Ibara Shiozaki:
(🖤) - Tetsutetsu Tetsutestu:
(💜) - Setsuna Tokage:
(🙄) - Neito Monoma:
—————————————-
𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗶𝗴 𝟯
(💙) - Mirio Togata:
(💛) - Nejire Hado:
(🧝) - Tamaki Amajiki:
—————————————-
comment the emoji next to
the character you want to
be put as!
(only 1 person per character) #forgobsession #question #blog