136
Sign In to save it to your Collection
208
Views
2,413

Kapı, der geçeriz içinden Image by Venhar Sır

2016-02-04T09:19:45.830Z
Kapı, der geçeriz içinden kaygısızca. Biz geçeriz, o kalır. Oysa her şey bir kapının önünde başlar ya da son bulur. Kapı çalınır, ümitle heyecanla titrer kalpler; kapı kilitlenir çoğalır yalnızlıklar, hüzünler. Önünde ya da arkasında olmak hiç fark etmez bir kapının. Ha bir vuslatın eşiğinde durmuşsunuz, ha bir ayrılığın kapısında...