46
Sign In to save it to your Collection
1
Sign In to leave comment
9
Views
14.9k

nature image

2016-08-24T18:28:38.564Z
Load More
Lee Nguyeen
2016-10-10T06:45:15.709Z
@tuan-nguyen-ba-311 c nhận chụp kỷ yếu cho 1 hoặc 2 ng thì giá như nào vậy
Tuấn Nguyễn Bá
2016-10-11T19:30:15.782Z
@leenguyeen mình nói trc là mình chưa chụp kỉ yếu lần nào nha nhưng nếu chụp cho 2 ng mình sẽ lấy 500k/2ng (giá này mình tham khảo trên mấy studio thấy họ toàn lấy 600/1ng)
Tuấn Nguyễn Bá
2016-10-11T19:37:47.085Z
@leenguyeen xong mình cố gắng photoshop nhiều ảnh nhất có thể và muốn mình sẽ gửi ảnh gốc cho bạn. Mình cũng nói luôn là ảnh gốc nhìn sẽ hơi ko dc ưng ý nhưng nó là ảnh chất lượng cao để chuyên chỉnh sửa ra ảnh đẹp)