39
Sign In to save it to your Collection
7
Views
1,131

saigon black white photographer Image by Vũ Hoàng Hải

2016-05-03T10:13:23.648Z
#saigon #black #white #photographer #canon #me #1997 Và tôi đã thấy đời cũng như những giấc mơ nào. Không biết trước được lúc sau, tỉnh giấc hay nằm mơ thì cũng như nhau !!!