140
Sign In to save it to your Collection
33
Views
1,929

emotions love drawing art leaves Image by Hương

2015-12-14T08:25:11.491Z
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa •
Now we are so close yet so far • #emotions #love #drawing #art #leaves #missing #crying #distance